Osoby do kontaktu:

mgr Agnieszka Nowak

 22 234 + wew. 50 97

 agnieszka.nowak@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

M-ERA.NET - 3/2024 (NCBR)

Uwaga:

Po przejściu dwóch etapów konkursu konieczne jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie do NCBR. Prosimy o kontakt z opiekunem projektu w COP w tej sprawie.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania przemysłowe, prace rozwojowe

Zakres tematyczny:
 • sustainable advanced materials for energy
 • innovative surfaces, coatings and interfaces
 • high performance composites
 • functional materials
 • materials addresing environmental challenges
 • next generation materials for advance electronics
Adresat:
 • mikrofirma    
 • mała i średnia firma
 • duża firma
 • grupa podmiotów składająca się z:

     a) przedsiębiorców lub

     b) przedsiębiorstwa + organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę (w dowolnej konfiguracji)

Wnioskodawca:

konsorcjum projektowe składające się z min. 3 partnerów z co najmniej 3 różnych krajów, biorących udział w konkursie, w tym min. 2 partnerów musi pochodzić z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych. Dodatkowo w skład konsorcjum musi wchodzić przynajmniej jedno przedsiębiorstwo z Polski. Do konsorcjum mogą wejść partnerzy nie wnioskujący o dofinansowanie.

Lista krajów/regionów biorących udział w konkursie znajduje się na stronie M-ERA.NET Call 2024.

Dofinansowanie:
 • alokacja środków w konkursie - 2,0 mln euro(planuje się dofinansowanie ok. 6 projektów)
 • 100 proc. dofinansowania kosztów kwalifikowalnych dla jednostek naukowych

Kurs z dnia uruchomienia naboru wg EBC: 1 euro = 4,3248 PLN

Okres trwania projektu: do 36 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny M-ERA.NET Proposal Submission.

Wniosek składa lider konsorcjum międzynarodowego.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista - wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Potencjał komercyjny:

tak

Projects should start from 3-6 TRL range and finish 5-8.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronach NCBR i programu M-ERA.NET.

Konkurs składa się z 3 etapów:

1. wniosek wstępny (Pre-Proposal) składany do organizacji międzynarodowej,

2. wniosek pełny (Full-Proposal) składany do organizacji międzynarodowej po pozytywnej ocenie wniosku wstępnego,

3. wniosek składany do NCBR po pozytywnej ocenie wniosku pełnego.

Termin złożenia wniosku (etap I):
 • do COP: 06.05.2024
 • do M-ERA.NET (Pre-Proposal): 14.05.2024
Termin złożenia wniosku (etap II):
 • do M-ERA.NET (Full-Proposal): 20.11.2024