Osoby do kontaktu:

mgr Agnieszka Nowak

 22 234 + wew. 50 97

 agnieszka.nowak@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

TRANSCAN-3 ERA-NET - 2024: Sustained collaboration of national and regional programmes in cancer research

Uwaga:

Po przejściu dwóch etapów konkursu konieczne jest wypełnienie krajowego wniosku o dofinansowanie do NCBR. Prosimy o kontakt w tej sprawie z opiekunem projektu w COP.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania przemysłowe, prace rozwojowe

Zakres tematyczny:

Combination therapies against cancer: new opportunities for translational research

Proposals will have to cover only one of the three specific aims listed below:

 • Aim 1. Development of new tumour derived models to test new drug combination therapies.
 • Aim 2. Design and development of high-throughput drug combination screening platforms to test new combination therapies.
 • Aim 3.  Use of immunotherapy and radiotherapy combinations strategies to overcome drug resistance.

Szczegółowy opis zakresu tematycznego konkursu znajduje się w dokumentach: Call Text i Guidelines for Applicants.

Adresat:

konsorcjum projektowe składające się z min. 3 i maks. 6 partnerów pochodzących z co najmniej 3 różnych krajów uczestniczących w programie. Liczba partnerów może zostać zwiększona do 7, jeśli w skład konsorcjum wchodzi jeden partner z Węgier, Łotwy, Słowacji lub Turcji.

Konsorcjum badawcze nie może składać się z więcej niż dwóch grup badawczych z jednego kraju.

 

Kraje uczestniczące w programie: Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Węgry, Włochy, Tajwan, Turcja

Wnioskodawca:
 • organizacja badawcza (uczelnia, jednostka naukowa)
 • mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo
 • konsorcjum złożone z w/w podmiotów
Dofinansowanie:
 • maks. 300 tys. euro na projekt dla polskich partnerów,
 • 100 proc. dofinansowania kosztów kwalifikowalnych dla organizacji badawczych.

Kurs z dnia uruchomienia naboru wg EBC: 1 euro = 4,3205 zł

Okres trwania projektu: do 36 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

poprzez system elektroniczny

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Potencjał komercyjny:

tak

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronach NCBiR oraz TRANSCAN.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

1. wniosek wstępny (pre-proposal) składany do organizacji międzynarodowej,

2. wniosek pełny (full-proposal) składany do organizacji międzynarodowej po pozytywnej ocenie wniosku wstępnego,

3. wniosek krajowy o dofinansowanie składany do NCBR po pozytywnej ocenie wniosku pełnego.

Termin złożenia wniosku (etap I):
 • do COP: 24.06.2024
 • do TRANSCAN (międzynarodowy wniosek wstępny): 05.07.2024, 11:59
Termin złożenia wniosku (etap II):
 • do COP: 18.11.2024
 • do TRANSCAN (międzynarodowy wniosek pełny) : 29.11.2024, 11:59