Osoby do kontaktu:

 COP PW

Roch Grabowski

 22 234 + wew. 14 81

 roch.grabowski@pw.edu.pl

dr Aneta Milczarczyk

 22 234 + wew. 14 89

 aneta.milczarczyk@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

ERA-NET Neuron Cofund 2 - 4/2024 (NCBR)

Uwaga:

Po przejściu dwóch etapów międzynarodowych konkursu konieczne jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie do NCBR. Prosimy o kontakt z opiekunem projektu w COP w tej sprawie.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania przemysłowe, prace rozwojowe

Zakres tematyczny:

research proposals should cover at least one of the following areas:

 1. fundamental research on the role of the bidirectional brain-body interaction on the pathogenesis and/or aetiology of neurological and psychiatric diseases (this may include the development of innovative or shared resources and technologies considered of relevance in the context of this call);
 2. pre-clinical and clinical research to develop new strategies for prevention, diagnosis, therapy, and rehabilitation procedures for diseases in which alterations in brain-body communication constitutes a relevant process of the pathology. 

The following research areas are excluded from this call:

 • neurodegenerative disorders that are addressed by the EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research (JPND)2;
 • proposals focusing on neuro-oncology;
 • proposals dealing primarily with periphery organ functions (e.g. lung, sensory organs, liver, cardiovascular, etc.) without specifically focusing on the brain-body interaction aspect.
 • proposals focusing solely on technological developments in disregard of neurobiological mechanisms.
Adresat:

po stronie polskiej:

 • organizacje badawcze
 • mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
 • grupy podmiotów
Wnioskodawca:

konsorcjum projektowe składające się z:

 • min. 3 partnerów z 3 różnych państw, którzy kwalifikują się do finansowania przez instytucje finansujące uczestniczące w danym konkursie*;
 • maks. 5 partnerów włączając partnerów finansowanych samodzielnie (maks. liczba partnerów może wzrosnąć do 6, jeśli w skład konsorcjum wchodzi przynajmniej jeden partner z Chorwacji, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Tajwanu, Turcji lub Węgier);
 • maks. 2 partnerów pochodzących z tego samego kraju. 

*Belgia, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Izrael, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Węgry, Włochy.

Dofinansowanie:
 • maks. dofinansowanie pojedynczego projektu: 300 tys. euro,
 • budżet konkursu dla polskich podmiotów: 1,2 mln euro,
 • do 100 proc. dofinansowania kosztów kwalifikowalnych dla jednostek naukowych.

Kurs z dnia ogłoszenia konkursu wg EBC: 1 euro = 4,3465 zł.

Okres trwania projektu: maks. 36 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny PT-Outline.

Wniosek do instytucji międzynarodowej składa lider konsorcjum międzynarodowego.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista - wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Potencjał komercyjny:

tak

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronach NCBR i ERA-NET NEURON

Konkurs składa się z 3 etapów:

 1. Wniosek wstępny (pre-proposal) składany do organizacji międzynarodowej,
 2. Wniosek pełny (full-Proposal) składany do organizacji międzynarodowej po pozytywnej ocenie wniosku wstępnego,
 3. Wniosek o dofinansowanie składany do NCBR po pozytywnej ocenie wniosku pełnego.
Termin złożenia wniosku (etap I):
 • do COP: 27.02.2024, 14:00
 • do ERA-NET NEURON (międzynarodowy wniosek wstępny): 08.03.2024
Termin złożenia wniosku (etap II):
 • do COP: 18.06.2024
 • do ERA-NET NEURON (międzynarodowy wniosek pełny): 28.06.2024, 14:00