Osoby do kontaktu:

 COP PW

Roch Grabowski

 22 234 + wew. 14 81

 roch.grabowski@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

MAPS (Multilateral Academic Projects) – 2024 (Second Swiss Contribution - SNSF)

Instytucja finansująca: SNSF
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe 

Zakres tematyczny:

brak ograniczeń tematycznych 

Adresat:

naukowczynie i naukowcy, którzy w dniu ostatecznego terminu składania wniosków posiadali tytuł doktora co najmniej od czterech lat, w międzynarodowym konsorcjum

Wnioskodawca:

konsorcjum koordynowane przez naukowca ze Szwajcarii, składające się z 3-5 podmiotów z min. 3 różnych państw uczestniczących w programie 

Dofinansowanie:
  • maks. 350 tys. CHF
  • do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych uczelni
Okres trwania projektu: 36 do 48 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

wniosek  składa szwajcarski lider projektu za pośrednictwem elektronicznego systemu SNSF mySNF 

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :
  • oświadczenie podpisane przez upoważnionego przedstawiciela polskiej instytucji, w której będzie realizowany projekt, potwierdzające niezbędne zaangażowanie i wsparcie instytucji dla projektu w przypadku uzyskania dofinansowania
Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 17.06.2024
  • do SNSF: 01.07.2024