Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - CORNET - Konkurs XXIX

Cel: Promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania ze źródeł publicznych badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.
Tematyka: Głównie prace rozwojowe na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Badania są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego.
Wnioskodawcy:

zrzeszenie branżowe posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zgodnie z definicją z art. 37, ust. 1 pkt 8 Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Dz. U z 2017 r. poz. 1447 ze zm.) grupujące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

We wniosku o dofinansowanie wnioskodawca wskazuje jednostkę, która będzie pełniła rolę wykonawcy badań w projekcie.

Dofinansowanie:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 tys. euro.

Okres trwania projektu: do 24 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://www.cornet.online.

Wersję papierową wniosku krajowego należy kierować na adres:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dział Programów Międzynarodowych
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Projektów Krajowych COP:

  • Urszula Rumniak, tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl
  • Justyna Wojciechowska, tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl

W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych (Adam Gorzelańczyk, tel. 22 234 14 81, email: adam.gorzelanczyk@pw.edu.pl).

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR i na stronie sieci CORNET.

Składanie wniosków:
  • do CORNET: 25.03.2020