Aktualne konkursy

FENG - 2.12 Granty na Eurogranty - organizacje badawcze - 1/2024 (PARP)

Składanie wniosków:
  • do COP: 14.04.2025
  • do PARP: 25.04.2024 - 24.04.2025, 16:00

FENIKS - 1.4 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym - 1/2024 (NFOŚiGW)

Składanie wniosków:
  • do COP: 18.06.2024
  • do NFOŚiGW: 28.06.2024, 15:30

Program Badania i Innowacje, Badania Stosowane/Szwajcarsko-Polski Program Współpracy – 1/2024 (NCBR)

Składanie wniosków:
  • do COP: 21.06.2024
  • do NCBR: 01.07.2024, 16:00