Konkursy zakończone

FENG - 2.12 Granty na Eurogranty - organizacje badawcze - 1/2024 - runda 1 (PARP)

Składanie wniosków:
 • do COP: 17.06.2024
 • do PARP: 25.04.2024 - 27.06.2024, 16:00

Program Badania i Innowacje, Badania Stosowane/Szwajcarsko-Polski Program Współpracy – 1/2024 (NCBR)

Składanie wniosków:
 • do COP: 21.06.2024
 • do NCBR: 01.07.2024, 16:00

FENIKS - 1.4 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym - 1/2024 (NFOŚiGW)

Składanie wniosków:
 • do COP: 18.06.2024
 • do NFOŚiGW: 28.06.2024, 15:30

FENG - 2.10 IPCEI - 1/2024

Składanie wniosków:
 • do COP: 11.06.2024
 • do NCBR: 13.05.2024 - 21.06.2024

FENIKS – 2.4 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom - 1/2024 (NFOŚiGW)

Składanie wniosków:
 • do COP: 29.05.2024
 • do NFOŚiGW: 07.06.2024, 15:30

Interreg Europa - 3/2024

Składanie wniosków:
 • do COP: 29.05.2024
 • do do Wspólnego Sekretariatu w Lille we Francji: 07.06.2024, 11:59

FEM - 1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP - 1/2024 (MJWPU)

Składanie wniosków:
 • do COP: 11.03.2024
 • do MJWPU: 20.03.2024

FEM - 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - Projekty modułowe - 1/2024 (MJWPU)

Składanie wniosków:
 • do COP: 26.02.2024
 • do MJWPU: 06.03.2024

Interreg Region Morza Bałtyckiego - projekty kluczowe - 3/2024 (IB.SH)

Składanie wniosków (etap I):
 • do Interreg Baltic Sea Region Joint Secretariat (Project Idea Form i wniosek o dostęp do systemu BAMOS+): 17.04.2024, 16:00
Składanie wniosków (etap II):
 • do COP: 11.06.2024
 • do systemu BAMOS+ (wniosek pełny): 21.06.2024

KPO IPCEI CIS - 2/23 - Indirect Partners (NCBR)

Składanie wniosków:
 • do COP: 13.03.2024
 • do NCBR: 22.03.2024

KPO - Polska Mapa Infrastruktury Badawczej - schemat B - 2/23 (OPI)

Składanie wniosków:
 • do COP: 21.01.2024
 • do OPI PIB: 31.01.2024, 16:00

KPO - Polska Mapa Infrastruktury Badawczej - schemat A - 2/23 (OPI)

Składanie wniosków:
 • do COP: 21.01.2024
 • do OPI PIB: 31.01.2024, 16:00

FENiKS - 1.5 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych - 1/2023 (NFOŚiGW)

Składanie wniosków:
 • do COP: 19.02.2024
 • do NFOŚiGW: 29.02.2024, 15:30

FENG - 1. 1 Ścieżka SMART- Projekty realizowane w konsorcjach - 5/2023 (NCBR)

Składanie wniosków:
 • do COP: 29.02.2024
 • do NCBR: 15.12.2023 - 08.03.2024, 16:00

FENG - 1.1 Ścieżka SMART - Projekty fazowane - 4/2023 (NCBR)

Składanie wniosków:
 • do COP: 05.11.2023
 • do NCBR: 14.11.2023

FENG - 2.27 Laboratorium Innowatora - oferta dla operatorów - 1/2023 (PARP)

Składanie wniosków:
 • do COP: 05.12.2023
 • do PARP: 24.10.2023 - 19.12.2023, 16:00

FEPW - 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP - 1/2023 (PARP)

Składanie wniosków:
 • do COP: 08.12.2023
 • do PARP: 10.10.2023 - 19.12.2023, 16:00

KPO - Polska Mapa Infrastruktury Badawczej - schemat B - 2023 (OPI)

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.11.2023
 • do OPI: 30.11.2023, 16:00

KPO - Polska Mapa Infrastruktury Badawczej - schemat A - 2023 (OPI)

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.11.2023
 • do OPI: 30.11.2023, 16:00

FENG - 2.10 IPCEI ME/CT - 2/2023 (NCBR)

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.11.2023
 • do NCBR: 05.09.2023 - 30.11.2023, 16:00

FERS - 1.03 Kadry nowoczesnej gospodarki - Gospodarka o obiegu zamkniętym - 2023 (PARP)

Składanie wniosków:
 • do COP: 03.09.2023
 • do PARP: 18.08.2023 - 11.09.2023, 19:00

FERS - 5.01 Innowacje społeczne - 2023 (MFiPR)

Składanie wniosków:
 • do COP: 08.09.2023
 • do MFiPR: 10.07.2023 - 18.09.2023

FERS - 1.03 Kadry nowoczesnej gospodarki - Akademia HR - 2023 (PARP)

Składanie wniosków:
 • do PARP: 01.08.2023 - 16.08.2023