Osoby do kontaktu:

mgr Agnieszka Nowak

 22 234 + wew. 50 97

 agnieszka.nowak@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

EIG CONCERT- Japan - 11/2024 (NCBR)

Uwaga:

Po przejściu etapu międzynarodowego konieczne jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie do NCBR. Prosimy o kontakt z opiekunem projektu w COP w tej sprawie.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe, badanie przemysłowe, prace rozwojowe

Zakres tematyczny:

Digital Transformations and Robotics in Sustainable Agriculture

Adresat:
 • organizacje badawcze
 • mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
 • grupy podmiotów
Wnioskodawca:

konsorcjum projektowe składające się z min. 3 podmiotów:

 • 1 podmiot z Japonii
 • 2 podmioty z 2 różnych krajów europejskich uczestniczących w programie (Bułgaria, Czechy, Cypr, Estonia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Węgry, Włochy, Polska, Słowacja, Turcja)

Partner Search Tool: https://partfinder.ncbr.gov.pl/

Dofinansowanie:
 • alokacja środków w konkursie – 800 tys. euro
 • maks. dofinansowanie projektu - 300 tys. euro

Kurs z dnia uruchomienia naboru wg EBC: 1 euro = 4,2695 zł

Okres trwania projektu: do 36 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny PT-Outline.

Wniosek składa lider konsorcjum międzynarodowego.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista - wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronach NCBR oraz EIG CONCERT Japan.

Konkurs składa się z 2 etapów:

 • Wniosek składany do organizacji międzynarodowej,
 • Wniosek krajowy składany do NCBR po pozytywnej ocenie wniosku międzynarodowego.
Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 15.07.2024
 • do EIG CONCERT-Japan: 23.07.2024, 10:00