Osoby do kontaktu:

 COP PW

Olga Sobczyk

 22 234 + wew. 58 19

 olga.sobczyk@pw.edu.pl

Opiekun projektów w LOP

Horyzont Europa - MSCA COFUND - 2024 (KE)

Uwaga:

Wniosek jest składany jedynie przez Lidera konsorcjum (mono-beneficiary action). Pozostałe podmioty realizujące projekt są ujęte we wniosku jako Implementing Partners albo Associated Partners. 

Instytucja finansująca: Unia Europejska
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe, badawczo-rozwojowy

Zakres tematyczny:

brak ograniczeń tematycznych

Adresat:

organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe

Wnioskodawca:

Instytucje z kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z programem Horyzont Europa.

Dodatkowe wymagania dotyczące członków konsorcjum określono w Guide for Applicants.

Dofinansowanie:

maks. budżet – 10 mln euro

Projekty wymagają dofinansowania ze środków własnych instytucji lub innych źródeł, np. ze środków MEiN – Projekty Międzynarodowe Współfinansowane (wnioskodawcą może być wyłącznie zwycięzca konkursu – Lider konsorcjum), budżetu województwa, funduszy z przemysłu, funduszy strukturalnych.

Okres trwania projektu: do 60 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Funding & Tenders

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu Funding & Tenders i na stronie Marie Skłodowska-Curie Actions.

Istnieją 2 typy COFUND:

  1. Doctoral Programmes – nastawione na kształcenie i rozwój osób, które nie posiadają tytułu doktora, prowadzą one do jego uzyskania.
  2. Postdoctoral Programmes – finansują indywidualne badania i rozwój kariery dla naukowców ze stopniem doktora.
Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 16.09.2024
  • do portalu Funding & Tender (KE): 26.09.2024, 17:00