Osoby do kontaktu:

mgr Agnieszka Nowak

 22 234 + wew. 50 97

 agnieszka.nowak@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

Współpraca badawcza Polska - Korea Południowa - 2/2024 (NCBR)

Uwaga:

W ramach konkursu zostanie dofinansowany jeden projekt.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP)
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badanie przemysłowe, prace rozwojowe

Zakres tematyczny:

efektywność energetyczna

Adresat:

organizacje badawcze i innowacyjne przedsiębiorstwa z Polski i Korei Południowej

Wnioskodawca:

konsorcja złożone z partnerów polskich i koreańskich. Wnioskodawcą po stornie polskiej mogą być:

  • mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
  • grupy przedsiębiorstw
  • organizacje badawcze - wchodzące w skład grupy podmiotów - w grupie podmiotów wymagany udział min. 1 przedsiębiorcy, maks. 5 podmiotów.

Warunkiem udziału grupy podmiotów jako Wnioskodawcy w konkursie, jest jej formalne istnienie na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, potwierdzone zawarciem w formie pisemnej lub elektronicznej (z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi) przez jego członków, nawet warunkowo, umowy o utworzeniu grupy podmiotów już na etapie wnioskowania do NCBR o dofinansowanie projektu.

Dofinansowanie:

W ramach konkursu zostanie dofinansowany jeden projekt.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projekcie wyłonionym w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 836 tys. euro.

Kurs do przeliczeń: 1 euro =  4,2553 zł (wg EBC z 27.05.2024)

Okres trwania projektu: do 36 m-cy, najwcześniejszym dopuszczalnym terminem rozpoczęcia realizacji projektu jest 1 grudnia 2024 r.
Sposób złożenia wniosku:

Wnioski o dofinansowanie należy przesyłać na skrzynkę: korea@ncbr.gov.pl lub poprzez platformę ePUAP.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista - wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 19.08.2024
  • do NCBR: 27.08.2024