Aktualności

Nowa wersja „Podręcznika beneficjenta”

Opublikowano: 21.01.2020

Instytucja Zarządzająca PO WER opublikowała do zapoznania się i stosowania przez Beneficjentów w ramach realizowanych projektów PO WER Podręcznik Beneficjenta wersja 2.6.

EURAXESS - granty i stypendia styczeń 2020 r.

Opublikowano: 07.01.2020

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (styczeń 2020 r.).

Aktualizacja wzorów dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach PO IR

Opublikowano: 07.12.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na swojej stronie internetowej w zakładce Wzory dokumentów PO IR – realizacja projektu zamieściło zaktualizowane wzory dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach PO IR – wzór Wniosku o zmiany, wzór Aneksu do umowy o dofinansowanie, wzór Raportu z zadań/etapu, wzór Informacji końcowej z realizacji projektu.

Warsztaty dla wnioskodawców MSCA RISE 2020

Opublikowano: 04.12.2019

Organizator: Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE
Prowadzący warsztaty: eksperci RPK Centrum
Termin: 12 grudnia 2019 r., godz. 9:30–12:30
Miejsce: Uniwersytet Warszawski – Kampus Główny, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Budynek Auditorium Maximum, sala konferencyjna Biura Gospodarczego – I piętro

EURAXESS - granty i stypendia grudzień 2019 r.

Opublikowano: 03.12.2019

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (grudzień 2019 r.).

Nowy poradnik MSCA ITN 2020 oraz szkolenie nt. przygotowania wniosku

Opublikowano: 25.11.2019

Trwa nabór wniosków w ostatnim konkursie Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks w ramach programu Horyzont 2020, finansującym granty na szkolenie początkujących naukowców przez zespoły międzynarodowe. W celu ułatwienia przygotowania wniosku Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE udostępnił poradnik dla wnioskodawców oraz organizuje szkolenie dla osób planujących złożenie projektu. 

Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie 2.3.1 PO PC nauka

Opublikowano: 19.11.2019

Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydłużyło o pół miesiąca (do 30 listopada 2019 r.) termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach IV rundy, trwającego obecnie XI naboru (nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19) dla Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Brexit a udział partnerów z Wielkiej Brytanii w projektach międzynarodowych finansowanych ze środków UE

Opublikowano: 19.11.2019

Dnia 28 października 2019 r. Ambasada Brytyjska w Warszawie wydała komunikat informacyjny dotyczący uczestnictwa Wielkiej Brytanii w projektach Horyzontu 2020. 

Ostatnie konkursy w obszarze Środowisko w Horyzoncie 2020

Opublikowano: 19.11.2019

W dniu 12 listopada 2019 r. Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków dla 30 tematów w obszarze Środowisko (Climate action, environment, resource efficiency and raw materials) w ramach priorytetów polityki i najważniejszych wyzwań społecznych określonych w strategii Europa 2020.

Zarządzanie danymi badawczymi – warsztaty dla kierowników projektów i potencjalnych wnioskujących

Opublikowano: 13.11.2019

Organizator: Biblioteka Główna PW we współpracy z Platformą Otwartej Nauki i działającym w ramach projektu OpenAIRE Krajowym Biurem Otwartego Dostępu.
Prowadzący warsztaty: eksperci Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.
Termin: 22 listopada 2019 r., godz. 10:00–16:00.
Miejsce: sala 4.04, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

Aktualizacja Konkursu 5/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka „Technologie kosmiczne”

Opublikowano: 12.11.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wydłużyło termin naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie Szybka ścieżka „Technologie kosmiczne” do 29 listopada 2019 r.

Warsztaty RPK Centrum „Zostań ekspertem Komisji Europejskiej”

Opublikowano: 05.11.2019

Prowadzący warsztaty: pracownicy RPK Centrum.
Termin: 20 listopada 2019 r., godz. 9:30–14:00.
Miejsce: laboratorium komputerowe PW (Gmach Mechaniki Wydziału Elektrycznego, Instytut Elektroenergetyki, ul. Koszykowa 75, I p., sala nr 12).

COP PW zaprasza na indywidualne konsultacje dot. konkursów POLNOR 2019 i POLNOR CCS 2019 w ramach Programu „Badania stosowane”

Opublikowano: 05.11.2019

Prowadzący konsultacje: pracownicy Centrum Obsługi Projektów.
Termin:18 listopada 2019 r., godz. 14:00–16:00.
Miejsce: sala 4.01, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

EURAXESS - granty i stypendia listopad 2019 r.

Opublikowano: 04.11.2019

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (listopad 2019 r.).

XVIII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych „Projekty międzynarodowe – programowanie i zalety udziału”

Opublikowano: 29.10.2019

Krajowa Rady Koordynatorów Projektów Badawczych EU (KRAB) i RPK Politechnika Śląska zapraszają do udziału w XVIII Sympozjum Stowarzyszenia Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE pt. „Projekty międzynarodowe – programowanie i zalety udziału”. Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2019 r. na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki

Opublikowano: 28.10.2019

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk o życiu. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 listopada 2019 r.

Dodatkowa runda naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”

Opublikowano: 18.10.2019

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło rozpoczęcie dodatkowej rundy naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.3.1. „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

EURAXESS - granty i stypendia październik 2019 r.

Opublikowano: 07.10.2019

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (październik 2019 r.).

COP PW zaprasza na szkolenie "Informacja o konkursach i realizacji grantów z Narodowego Centrum Nauki"

Opublikowano: 01.10.2019

Prowadzący szkolenie: dr Marta Buchalska, ekspert Narodowego Centrum Nauki (NCN)
Termin: 17 października 2019 r., godz. 10:00-14:00. Przewidziana jest przerwa pomiędzy 11:45 a 12:00.
Miejsce: sala 1.01, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

Rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników projektów 7 Programu Ramowego i Horyzontu 2020

Opublikowano: 16.09.2019

Komisja Europejska zaprasza konsorcja projektów finansowanych w ramach H2020 i 7PR do skorzystania z usług w zakresie skutecznego rozpowszechniania wyników badań i/lub zwiększenia ich potencjału eksploatacyjnego.

Wydłużenie terminu składania wniosków i zmiany w regulaminie konkursu nr 3 PO IR 4.2

Opublikowano: 13.09.2019

OPI PIB opublikował informację o zmianach w regulaminie konkursu nr 3 w ramach Działania 4.2 PO IR dla projektów wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej.

Wydłużenie terminu składania wniosków w konkursie 2.3.1 POPC Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych

Opublikowano: 09.09.2019

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że przygotowano dodatkową - trzecią - rundę naboru wniosków w Działaniu 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Podziałanie „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ I projektu: „Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych”) w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-012/19. 

Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Opublikowano: 04.09.2019

Dnia 22 sierpnia 2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju zatwierdził zmianę „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

EURAXESS - granty i stypendia wrzesień 2019 r.

Opublikowano: 04.09.2019

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (wrzesień 2019 r.).

Wydłużenie terminu składania wniosków w konkursie GRIEG

Opublikowano: 30.08.2019

Termin składania wniosków w ramach konkursu GRIEG został przedłużony do 28 października 2019 r.