Aktualności

Poradniki dotyczące aplikowania o granty MSCA w programie Horyzont 2020

Opublikowano: 20.02.2019

Na stronie projektu Net4Mobility+ zamieszczono poradniki dotyczące aplikowania o granty Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA).

Konkursy MAESTRO 10, HARMONIA 10 i SONATA BIS 8 rozstrzygnięte

Opublikowano: 19.02.2019

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnych edycji konkursów MAESTRO, HARMONIA i SONATA BIS. 

Aspekty finansowe i prawne w programie Horyzont 2020 - poradnik ekspertów Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

Opublikowano: 15.02.2019

Uwertura 3 - konkurs NCN dla osób planujących złożyć wniosek o grant ERC (European Research Council)

Opublikowano: 13.02.2019

Do 15 marca 2019 r. osoby planujące złożyć wniosek o grant ERC realizowany w polskiej jednostce naukowej mogą ubiegać się o dofinansowanie stażu w zagranicznym zespole naukowym realizującym własny grant ERC w ramach konkursu NCN Uwertura 3.

Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Opublikowano: 08.02.2019

Dnia 6 lutego 2019 r. została podpisana 14. wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER). Od tego dnia jest stosowana zmieniona treść dokumentu.

EURAXESS - granty i stypendia luty 2019 r.

Opublikowano: 05.02.2019

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (luty 2019 r.).

NCBR - informacja dotycząca wypłat transz dofinansowania

Opublikowano: 31.01.2019

NCBR informuje, że w związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie budżetowej na rok 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów) wypłaty środków w ramach dotacji celowej zostaną uruchomione po wejściu w życie wyżej wymienionej ustawy oraz podpisaniu w następstwie umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Udostępnienie bazy informacji i dokumentów COP PW w SharePoint

Opublikowano: 30.01.2019

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Centrum Obsługi Projektów PW przygotowało specjalnie dla pracowników PW witrynę SharePoint z informacjami i dokumentami niedostępnymi w publicznych źródłach, np. na stronie internetowej COP (ww.cop.pw.edu.pl), a ułatwiającymi przygotowanie i składanie wniosków w konkursach na projekty badawcze oraz realizację projektów na uczelni.

Rozstrzygnięcie VI konkursu w ramach polsko-tajwańskiej współpracy badawczej (2018)

Opublikowano: 21.01.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki VI konkursu w ramach polsko-tajwańskiej współpracy badawczej, prowadzonego wspólnie z Ministerstwem Nauki i Technologii w Tajpej (MOST). 

Asystent Innowacji - aplikacja online NCBR

Opublikowano: 18.01.2019

NCBR przygotowało aplikację online dla osób zainteresowanych realizacją nowatorskich projektów. Dzięki Asystentowi Innowacji przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą bezpłatnie zweryfikować założenia swojego projektu i dowiedzieć się, na ile wpisują się one w kluczowe kryteria oceny projektów dofinansowywanych przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Nowa lista 15 krajowych inteligentnych specjalizacji obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Opublikowano: 16.01.2019

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaktualizowało listę i szczegółowy opis krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS).

Raport końcowy z realizacji projektu w ramach III konkursu polsko-tajwańskiego

Opublikowano: 16.01.2019

NCBR udostępnił wzór raportu końcowego z realizacji projektu w ramach III konkursu polsko-tajwańskiego. Raport należy złożyć w terminie określonym w umowie o wykonanie i finansowanie projektu.

Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta - Centralny system teleinformatyczny SL2014

Opublikowano: 09.01.2019

W związku z wdrożeniem w dniu 7 grudnia 2018 r. zmian w systemie SL2014, na Portalu Fundusze Europejskie zamieszczono nową wersję Podręcznika beneficjenta w wersji 2.4.

Przedłużenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 3.1.2 Rozwój MŚP - bony na doradztwo

Opublikowano: 09.01.2019

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformowała, że Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPMA.03.01.02-IP.01-14-083/18 (Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP, typ projektów: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo) do dnia 28 lutego 2019 r. do godz. 15.00.

EURAXESS - granty i stypendia styczeń 2019 r.

Opublikowano: 08.01.2019

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (styczeń 2019 r.).

Interpretacja art. 6a ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Opublikowano: 04.01.2019

Instytucja Zarządzająca przygotowała interpretację zapisu art. 6a ustawy Prawo Zamówień Publicznych o zamówieniach udzielanych w częściach, w związku z zapisami w podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zmiany w Programie Wiedza Edukacja Rozwój przyjęte przez Komisję Europejską

Opublikowano: 21.12.2018

W dniu 14 grudnia 2018 r. Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie zmian w Programie Wiedza Edukacja Rozwój, które umożliwią usunięcie szeregu barier w dostępie do usług publicznych, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze. Obecnie trwają oczekiwania na notyfikację decyzji, dzięki której wejdzie ona w życie.

Wprowadzenie wzoru oświadczenia składanego wraz z wnioskiem o płatność (RPO WM)

Opublikowano: 11.12.2018

Na stronie serwisu Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego pojawił się komunikat dotyczący załączania od 5 grudnia 2018 r.  wraz z każdym wnioskiem o płatność rozliczającym wydatki realizowane w ramach zasady konkurencyjności załącznika pod nazwą: „OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA do wniosku o płatność w sprawie powiązań kapitałowo-osobowych w projekcie.”

EURAXESS - granty i stypendia grudzień 2018 r.

Opublikowano: 11.12.2018

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (grudzień 2018 r.).

Harmonogram naborów wniosków dla programu Polska Cyfrowa na 2019 r.

Opublikowano: 06.12.2018

Na stronie Polski Cyfrowej zamieszczono harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2019 rok.

Propozycja Uniwersytetu w Zagrzebiu w ramach Horyzontu 2020 (MSCA ITN) dla początkujących naukowców

Opublikowano: 04.12.2018

Wydział Inżynierii Lądowej Uniwersytetu w Zagrzebiu poszukuje kandydatów na dwa stanowiska doktoranckie w projekcie DuRSAAM (Durable, Reliable and Sustainable Structures with Alkali-Activated Materials) w ramach akcji Marii Skłodowskiej-Curie Innovative Training Networks. 

Szósty konkurs polsko-izraelski - narzędzie do poszukiwania partnerów

Opublikowano: 03.12.2018

W celu ułatwienia poszukiwania izraelskich partnerów w ramach 6. polsko-izraelskiego konkursu NCBR udostępniło wyszukiwarkę potencjalnych ofert/zapotrzebowań współpracy: https://www.startupnationcentral.org/.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie Centrum Obsługi Projektów PW.

Aktualizacja umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 1/4.1.1/2018 w ramach podziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”

Opublikowano: 03.12.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 1/4.1.1/2018 (INGA) w poddziałaniu 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”. 

COST zatwierdził 40 nowych akcji

Opublikowano: 29.11.2018

Od 26 listopada 2018 r. jednostki naukowe mogą zgłaszać wnioski o przystąpienie do 40 nowych akcji COST, zaakceptowanych w listopadzie 2018 r. COST, czyli Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in Science and Technology), to program obejmujący 36 państw europejskich i Izrael (jako państwo współpracujące), umożliwiający koordynację na szczeblu europejskim przedsięwzięć badawczych o określonej tematyce, prowadzonych w różnych krajach.

Komunikat Rady NCBR z posiedzenia w dniu 24 października 2018 r.

Opublikowano: 27.11.2018

Na posiedzeniu w dniu 24 października 2018 r. Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podjęła uchwały opiniujące: