Aktualności

COST - dzień informacyjny

Opublikowano: 08.02.2018

Dnia 27 lutego 2018 r. odbędzie się dzień informacyjny nt. możliwości udziału w programie COST (European Cooperation in  Science and Technology).

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (aktualizacja styczeń 2018 r.)

Opublikowano: 06.02.2018

Dokument zawiera wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER, jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. 

Harmonogram konkursów na rok 2018

Opublikowano: 06.02.2018

W dziale Szkolenia/Materiały zamieszczono harmonogram konkursów na 2018 r. (stan na 1 lutego 2018 r.). 

MIiR - konsultacje projektu zmian Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji

Opublikowano: 06.02.2018

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu zmian Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020.

NCN ułatwia realizację grantów

Opublikowano: 22.01.2018

Narodowe Centrum Nauki wprowadziło usprawnienia w procesie ubiegania się o granty i ich realizacji. 

Wyniki naboru 2/2017 w ramach Inicjatywy EUREKA

Opublikowano: 22.01.2018

NCBR przedstawiło listę projektów rekomendowanych do finansowania w naborze 2/2017 w ramach Inicjatywy EUREKA.

Jak wypełnić profil eksperta oceniającego wnioski w Programie Ramowym H2020? – szkolenie KPK PB UE

Opublikowano: 22.01.2018

Dnia 1 lutego 2018 r. odbędzie się szkolenie dla osób zainteresowanych przygotowaniem profilu eksperta oceniającego wnioski w Programie Ramowym Horyzont 2020.

MSCA RISE, MSCA IF i Euraxess - webinarium

Opublikowano: 22.01.2018

Dnia 31 stycznia 2018 r. odbędzie się webinarium dotyczące udziału w projektach MSCA: Research and Innovative Staff Exchange (RISE) i Individual Fellowships (IF) oraz sieci Euraxess.

Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu dostępny na stronie COP PW

Opublikowano: 18.01.2018

Na stronie COP PW dostępny jest już Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu.

MSCA ITN i MSCA RISE - webinarium

Opublikowano: 17.01.2018

W dniach 24 i 25 stycznia 2018 r. odbędą się webinaria dotyczące udziału w projektach MSCA: Innovative Training Networks (ITN) oraz Research and Innovative Staff Exchange (RISE) podmiotów z krajów spoza Unii Europejskiej.

Komunikat w sprawie problemów w działaniu programu SL2014

Opublikowano: 16.01.2018

W związku z trudnościami w funkcjonowaniu systemu SL2014 przejawiającymi się głównie niestandardowym wylogowywaniem zwracamy szczególną uwagę, iż terminy składania dokumentów i praca w systemie mogą zostać w najbliższych dniach wydłużona.

Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu PO WER na lata 2014-2020

Opublikowano: 16.01.2018

Na stronie Programu PO WER opublikowano „Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”, w którym zawarto wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER, jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu.

Udostępnienie Bazy Konkurencyjności dla wnioskodawców

Opublikowano: 11.01.2018

Ministerstwo Rozwoju dokonało rozbudowy narzędzia przeznaczonego do publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów, czyli Bazy Konkurencyjności. 

Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i EOG

Opublikowano: 03.01.2018

Polska podpisała międzyrządowe umowy, na mocy których do kraju trafi kwota 810 mln euro, tym samym stając się największym beneficjentem Funduszy Norweskich i EOG.

Czwarty, ostatni nabór wniosków w programie Interreg Europa odbędzie się w 1. połowie 2018 r.

Opublikowano: 03.01.2018

W pierwszej połowie 2018 r. odbędzie się 4. nabór wniosków w programie Interreg Europa. Będzie to ostatni nabór w tym programie. 

Nowe zasady oznaczania projektów w Programach Operacyjnych Unii Europejskiej 2014-2020

Opublikowano: 21.12.2017

Wszystkich beneficjentów: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO WM), którzy podpiszą umowę o dofinansowanie, będą obowiązywały nowe zasady oznaczania projektów zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Gruziński Instytut Chemii Nieorganicznej poszukuje partnerów do konkursu w obszarze NMBP

Opublikowano: 20.12.2017

Gruziński Instytut Chemii Nieorganicznej buduje konsorcjum do konkursu Efficient recycling processes for plastic containing materials (inicjatywa SPIRE) wraz z partnerami z Rumunii, Bułgarii, Izraela, Ukrainy, Azerbejdżanu i Gruzji.

Trzeci nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa – konsultacje last minute

Opublikowano: 18.12.2017

W związku z tym, że 25 stycznia 2018 r. o 18.00 upływa termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w programie Interreg Europa Środkowa, Krajowy Punkt Kontaktowy (Ministerstwo Rozwoju) i Krajowy Kontroler (Centrum Projektów Europejskich) organizują konsultacje, podczas których będzie można skonsultować się w sprawie przygotowywania wniosku, wypełniania deklaracji partnerskich, opracowywania budżetu czy planu działań. Pracownicy KPK i KK będą do Państwa dyspozycji 10 stycznia 2018 r., w godzinach 11:00 – 14:30, w sali im. Grażyny Gęsickiej (ul. Wspólna 2/4, Warszawa).

BRIK Konkurs 1 w ramach Poddziałania 4.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Opublikowano: 13.12.2017

NCBR, w związku z licznymi prośbami o pomoc w zakresie wyszukania podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie BRIK, opracowało Formularz informacyjny dla podmiotów poszukujących partnerów do współpracy w ramach I konkursu. 

Kolejny krok w stronę uproszczenia korzystania z dotacji z Programu Inteligentny Rozwój

Opublikowano: 13.12.2017

Ministerstwo Rozwoju, wychodząc naprzeciw postulatom przedsiębiorców i jednostek naukowych, podjęło działania mające na celu ustalenie, czy w systemie realizacji Programu Inteligentny Rozwój (POIR) pojawiają się nieuzasadnione obciążenia Wnioskodawców i Beneficjentów. Na zlecenie Ministerstwa, w okresie czerwiec – listopad br. przeprowadzone zostało badanie ewaluacyjne "Ocena obciążeń administracyjnych beneficjentów PO IR".

Wyniki II Konkursu CyberSecIdent

Opublikowano: 13.12.2017

NCBR przedstawiło listy projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach II Konkursu CyberSecIdent.

Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Opublikowano: 07.12.2017

Dnia 1 grudnia 2017 r. została podpisana dziesiąta wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój. 

Co nowego? ABC przygotowania wniosku: projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne Euratom – warsztaty KPK

Opublikowano: 06.12.2017

Dnia 18 stycznia 2018 r. odbędą się warsztaty z przygotowania wniosku w ramach projektów badawczo-innowacyjnych i innowacyjnych w Horyzoncie 2020.

Energia w Horyzoncie 2020 – jak znaleźć temat i partnerów do projektu? - webinarium

Opublikowano: 06.12.2017

Dnia 11 grudnia 2017 r. odbędzie się webinarium na temat nowych konkursów w obszarze Energii w Horyzoncie 2020 (Secure, clean and efficient energy).

Wywiad z Małgorzatą Woźniak, Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej

Opublikowano: 01.12.2017

W ostatnim, 69. numerze Biuletynu Politechniki Warszawskiej ukazał się wywiad z Małgorzatą Woźniak, Dyrektor Centrum Obsługi Projektów PW.