Aktualności

Zmiany w dokumentacji konkursowej 2.3.1 POPC Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki

Opublikowano: 31.05.2019

Na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa pojawiła się informacja o zmianach w dokumentacji konkursowej do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, ogłoszonego w dniu 4 kwietnia 2019 r.

Nowa wersja Instrukcji użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów

Opublikowano: 30.05.2019

Instytucja Zarządzająca PO WER udostępniła nową wersję Instrukcji użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów.

Ogłoszono wyniki konkursów OPUS 16, PRELUDIUM 16 i SONATA 14

Opublikowano: 23.05.2019

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnych edycji najpopularniejszych konkursów na projekty badawcze. Najwięcej wniosków (1472) zgłoszono w grupie nauk ścisłych i technicznych. Spośród nich wsparcie finansowe o łącznej wysokości ponad 221 mln zł przyznano 320 projektom.

Korespondencja COP PW z FNP ws. podziału wydatków kwalifikowalnych na regiony słabiej i lepiej rozwinięte w projektach w ramach PO IR 4.4 dostępna w witrynie SharePoint

Opublikowano: 15.05.2019

W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono korespondencję COP PW z FNP w sprawie podziału wydatków kwalifikowalnych na regiony słabiej i lepiej rozwinięte w projektach w ramach PO IR 4.4. Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R (TEAM TECH, FIRST TEAM, HOMING).

Pierwszy konkurs NCN na polsko-chińskie projekty (SHENG 1) rozstrzygnięty

Opublikowano: 10.05.2019

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki pierwszej edycji polsko-chińskiego konkursu SHENG. Na 250 złożonych wniosków 30 otrzymało dofinansowanie, w tym 2 z Politechniki Warszawskiej:

EURAXESS - granty i stypendia maj 2019 r.

Opublikowano: 08.05.2019

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (maj 2019 r.).

Nabór projektów do VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich!

Opublikowano: 17.04.2019

Do 15 kwietnia 2019 r. można zgłaszać swoje projekty do Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które odbędą się w dniach 10-12 maja br. 

Spotkanie z zespołem redakcyjnym Web of Science i warsztaty dla wydawców polskich czasopism naukowych

Opublikowano: 09.04.2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Clarivate Analytics i redakcją bazy Web of Science zapraszają na warsztaty doskonałości wydawniczej. 

EURAXESS - granty i stypendia kwiecień 2019 r.

Opublikowano: 09.04.2019

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (kwiecień 2019 r.).

Zaproszenie do rejestracji w bazie partnerów funduszy EOG i funduszy norweskich

Opublikowano: 02.04.2019

Na stronie Research Council of Norway (RCN) dostępna jest wyszukiwarka dla instytucji chcących wziąć udział w programach badawczych w ramach III edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy Norweskich i EOG).

Dzień z Horyzontem 2020

Opublikowano: 25.03.2019

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza do udziału w wydarzeniu Dzień z Horyzontem 2020, który odbędzie się w 4 kwietnia 2019 r. w CZIiTT PW.

EURAXESS - granty i stypendia marzec 2019 r.

Opublikowano: 05.03.2019

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (marzec 2019 r.).

Granty wewnętrzne dla pracowników Politechniki Warszawskiej, wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC)

Opublikowano: 27.02.2019

W marcu br. zostanie ogłoszona Decyzja Rektora PW dotycząca konkursu na granty wewnętrzne dla pracowników PW planujących złożenie wniosku o grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). 

Komisja Europejska rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń w ramach konkursu REGIOSTARS 2019

Opublikowano: 27.02.2019

Celem konkursu REGIOSTARS Awards 2019  jest promocja innowacyjnych projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszy europejskich.

Poradniki dotyczące aplikowania o granty MSCA w programie Horyzont 2020

Opublikowano: 20.02.2019

Na stronie projektu Net4Mobility+ zamieszczono poradniki dotyczące aplikowania o granty Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA).

Konkursy MAESTRO 10, HARMONIA 10 i SONATA BIS 8 rozstrzygnięte

Opublikowano: 19.02.2019

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnych edycji konkursów MAESTRO, HARMONIA i SONATA BIS. 

Aspekty finansowe i prawne w programie Horyzont 2020 - poradnik ekspertów Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

Opublikowano: 15.02.2019

Uwertura 3 - konkurs NCN dla osób planujących złożyć wniosek o grant ERC (European Research Council)

Opublikowano: 13.02.2019

Do 15 marca 2019 r. osoby planujące złożyć wniosek o grant ERC realizowany w polskiej jednostce naukowej mogą ubiegać się o dofinansowanie stażu w zagranicznym zespole naukowym realizującym własny grant ERC w ramach konkursu NCN Uwertura 3.

Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Opublikowano: 08.02.2019

Dnia 6 lutego 2019 r. została podpisana 14. wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER). Od tego dnia jest stosowana zmieniona treść dokumentu.

EURAXESS - granty i stypendia luty 2019 r.

Opublikowano: 05.02.2019

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (luty 2019 r.).

NCBR - informacja dotycząca wypłat transz dofinansowania

Opublikowano: 31.01.2019

NCBR informuje, że w związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie budżetowej na rok 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów) wypłaty środków w ramach dotacji celowej zostaną uruchomione po wejściu w życie wyżej wymienionej ustawy oraz podpisaniu w następstwie umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Udostępnienie bazy informacji i dokumentów COP PW w SharePoint

Opublikowano: 30.01.2019

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Centrum Obsługi Projektów PW przygotowało specjalnie dla pracowników PW witrynę SharePoint z informacjami i dokumentami niedostępnymi w publicznych źródłach, np. na stronie internetowej COP (ww.cop.pw.edu.pl), a ułatwiającymi przygotowanie i składanie wniosków w konkursach na projekty badawcze oraz realizację projektów na uczelni.

Rozstrzygnięcie VI konkursu w ramach polsko-tajwańskiej współpracy badawczej (2018)

Opublikowano: 21.01.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki VI konkursu w ramach polsko-tajwańskiej współpracy badawczej, prowadzonego wspólnie z Ministerstwem Nauki i Technologii w Tajpej (MOST). 

Asystent Innowacji - aplikacja online NCBR

Opublikowano: 18.01.2019

NCBR przygotowało aplikację online dla osób zainteresowanych realizacją nowatorskich projektów. Dzięki Asystentowi Innowacji przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą bezpłatnie zweryfikować założenia swojego projektu i dowiedzieć się, na ile wpisują się one w kluczowe kryteria oceny projektów dofinansowywanych przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Nowa lista 15 krajowych inteligentnych specjalizacji obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Opublikowano: 16.01.2019

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaktualizowało listę i szczegółowy opis krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS).