Aktualności

Spotkanie informacyjne poświęcone programowi „Horyzont Europa”

Opublikowano: 20.02.2020

Program „Horyzont Europa” to więcej niż tylko dziewiąty program ramowy Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji na lata 2021–2027. Warto już teraz zapoznać się z jego głównymi założeniami, strukturą oraz budżetem. Zachęcamy do rejestracji osoby, które nie uczestniczyły we wcześniejszych edycjach spotkania na SGGW 25 listopada i SGH 9 grudnia.

Warsztaty pt. „Realizacja projektów w ramach działań Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w programie HORYZONT 2020”

Opublikowano: 20.02.2020

Szkolenie jest skierowane do przyszłych kierowników projektów oraz służb administracyjnych jednostek biorących udział w Programie Horyzont 2020, wspierających naukowców w przygotowywaniu wniosków i rozliczaniu kosztów w projektach.

Kierunek: termomodernizacja. Szybka Ścieżka - Urządzenia grzewcze

Opublikowano: 19.02.2020

Do 31 marca 2020 r. trwa nabór wniosków w konkursie NCBR „Szybka Ścieżka - Urządzenia grzewcze”. Na wsparcie rozwoju technologii niskoemisyjnych NCBR przeznaczyło 200 mln zł. Środki przeznaczone na projekty realizowane w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych) – 20 mln zł.

Nowa wersja Materiału informacyjnego dotyczącego stosowania kwot ryczałtowych w projektach PO WER

Opublikowano: 14.02.2020

Instytucja Zarządzająca PO WER opublikowała nową wersję Materiału informacyjnego dotyczącego stosowania kwot ryczałtowych w projektach PO WER.

Asystent Budżetowy – nowa aplikacja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Opublikowano: 11.02.2020

Nowy Asystent Budżetowy NCBR to odpowiedź na potrzeby wnioskodawców związane z weryfikacją wydatków w projektach B+R.

EURAXESS - granty i stypendia luty 2020 r.

Opublikowano: 06.02.2020

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (luty 2020 r.).

Aktualizacja Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Opublikowano: 31.01.2020

Ministerstwo Rozwoju opublikowało zaktualizowany dokument Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Nowe KIS obowiązują od 1 stycznia 2020 r.

Aktualna Procedura wyliczania i monitorowania dochodu dla beneficjentów otrzymujących dofinansowanie w ramach I i IV osi PO IR

Opublikowano: 27.01.2020

NCBR  informuje, że w zakładce Dokumenty PO IR – realizacja projektu została zamieszczona aktualna Procedura wyliczania i monitorowania dochodu dla beneficjentów otrzymujących dofinansowanie w ramach I i IV osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Nowa wersja Podręcznika Beneficjenta SL2014

Opublikowano: 22.01.2020

Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie. Nowa wersja obowiązuje od 15 stycznia 2020 r.

Nowa wersja „Podręcznika beneficjenta”

Opublikowano: 21.01.2020

Instytucja Zarządzająca PO WER opublikowała do zapoznania się i stosowania przez Beneficjentów w ramach realizowanych projektów PO WER Podręcznik Beneficjenta wersja 2.6.

EURAXESS - granty i stypendia styczeń 2020 r.

Opublikowano: 07.01.2020

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (styczeń 2020 r.).

Aktualizacja wzorów dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach PO IR

Opublikowano: 07.12.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na swojej stronie internetowej w zakładce Wzory dokumentów PO IR – realizacja projektu zamieściło zaktualizowane wzory dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach PO IR – wzór Wniosku o zmiany, wzór Aneksu do umowy o dofinansowanie, wzór Raportu z zadań/etapu, wzór Informacji końcowej z realizacji projektu.

Warsztaty dla wnioskodawców MSCA RISE 2020

Opublikowano: 04.12.2019

Organizator: Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE
Prowadzący warsztaty: eksperci RPK Centrum
Termin: 12 grudnia 2019 r., godz. 9:30–12:30
Miejsce: Uniwersytet Warszawski – Kampus Główny, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Budynek Auditorium Maximum, sala konferencyjna Biura Gospodarczego – I piętro

EURAXESS - granty i stypendia grudzień 2019 r.

Opublikowano: 03.12.2019

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (grudzień 2019 r.).

Nowy poradnik MSCA ITN 2020 oraz szkolenie nt. przygotowania wniosku

Opublikowano: 25.11.2019

Trwa nabór wniosków w ostatnim konkursie Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks w ramach programu Horyzont 2020, finansującym granty na szkolenie początkujących naukowców przez zespoły międzynarodowe. W celu ułatwienia przygotowania wniosku Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE udostępnił poradnik dla wnioskodawców oraz organizuje szkolenie dla osób planujących złożenie projektu. 

Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie 2.3.1 PO PC nauka

Opublikowano: 19.11.2019

Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydłużyło o pół miesiąca (do 30 listopada 2019 r.) termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach IV rundy, trwającego obecnie XI naboru (nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19) dla Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Brexit a udział partnerów z Wielkiej Brytanii w projektach międzynarodowych finansowanych ze środków UE

Opublikowano: 19.11.2019

Dnia 28 października 2019 r. Ambasada Brytyjska w Warszawie wydała komunikat informacyjny dotyczący uczestnictwa Wielkiej Brytanii w projektach Horyzontu 2020. 

Ostatnie konkursy w obszarze Środowisko w Horyzoncie 2020

Opublikowano: 19.11.2019

W dniu 12 listopada 2019 r. Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków dla 30 tematów w obszarze Środowisko (Climate action, environment, resource efficiency and raw materials) w ramach priorytetów polityki i najważniejszych wyzwań społecznych określonych w strategii Europa 2020.

Zarządzanie danymi badawczymi – warsztaty dla kierowników projektów i potencjalnych wnioskujących

Opublikowano: 13.11.2019

Organizator: Biblioteka Główna PW we współpracy z Platformą Otwartej Nauki i działającym w ramach projektu OpenAIRE Krajowym Biurem Otwartego Dostępu.
Prowadzący warsztaty: eksperci Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.
Termin: 22 listopada 2019 r., godz. 10:00–16:00.
Miejsce: sala 4.04, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

Aktualizacja Konkursu 5/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka „Technologie kosmiczne”

Opublikowano: 12.11.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wydłużyło termin naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie Szybka ścieżka „Technologie kosmiczne” do 29 listopada 2019 r.

Warsztaty RPK Centrum „Zostań ekspertem Komisji Europejskiej”

Opublikowano: 05.11.2019

Prowadzący warsztaty: pracownicy RPK Centrum.
Termin: 20 listopada 2019 r., godz. 9:30–14:00.
Miejsce: laboratorium komputerowe PW (Gmach Mechaniki Wydziału Elektrycznego, Instytut Elektroenergetyki, ul. Koszykowa 75, I p., sala nr 12).

COP PW zaprasza na indywidualne konsultacje dot. konkursów POLNOR 2019 i POLNOR CCS 2019 w ramach Programu „Badania stosowane”

Opublikowano: 05.11.2019

Prowadzący konsultacje: pracownicy Centrum Obsługi Projektów.
Termin:18 listopada 2019 r., godz. 14:00–16:00.
Miejsce: sala 4.01, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

EURAXESS - granty i stypendia listopad 2019 r.

Opublikowano: 04.11.2019

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (listopad 2019 r.).

XVIII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych „Projekty międzynarodowe – programowanie i zalety udziału”

Opublikowano: 29.10.2019

Krajowa Rady Koordynatorów Projektów Badawczych EU (KRAB) i RPK Politechnika Śląska zapraszają do udziału w XVIII Sympozjum Stowarzyszenia Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE pt. „Projekty międzynarodowe – programowanie i zalety udziału”. Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2019 r. na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki

Opublikowano: 28.10.2019

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk o życiu. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 listopada 2019 r.